Forventer å følge opp tunneltiltak i Rennfast jevnligere

Når det er lav terskel for å stenge Rennfasttunnelene må det samtidig brukes ressurser på å rydde raskt opp, og sikkerheten må følges opp jevnlig, mener rennesøypolitikere.