Rennfast og redningsbil: – Vi må stå på at dette er statens ansvar og ikke rote kommunen ut i store utgifter som vi kan miste ut av kontroll

Høyre har stor forståelse for frustrasjon med stengte tunneler i Rennfast. Men Frank-Arild Normanseth og Elin Schanche mener at en må være forsiktig med å påføre Stavanger kommune store utgifter i forbindelse med fast stasjonert redningsbil mellom tunnelene.