Alvorlig brann i Rennfast har potensial til å bli en av norgeshistoriens alvorligste ulykker

Av