Har godt trøkk på trafikkutfordringene i Rennfast

Prosjektrådmannen i nye Stavanger tar tak i problemstillingen ved stengte rennfasttunneler og spørsmålet om en egen redningsbil nord for Byfjordtunnelen.