– Når tunnelene stenges, blir hele bydelen isolert

– Det er ikke mulig å komme seg fra Sokn til Mosterøy, for eksempel for å hente i skolefritidsordning eller i barnehage, når begge rennfasttunnelene er stengt, sier Ann Elin Piel, som bor på Skorpefjell.