Restriksjoner gjør at Sander (22) savner det gode samholdet på arbeidsplassen: - Å opprettholde et bra miljø blir viktig framover

Bygdebladet slår av en prat med tilfeldige innbyggere, blant annet for å høre hva som har satt størst preg på 2020 for deres del, og hvem de mener har gjort en spesielt god jobb for deres nærmiljø gjennom året.