I statsråd fredag besluttet regjeringen å øke det økonomiske bidraget til Rogfast. Det skriver Statens vegvesen.

Etter kostnadsøkningene i prosjektet så går regjeringen nå inn og dobler den statlige andelen i finansieringen til 40 prosent. Det betyr at regjeringen nå vil bruke 3,9 milliarder kroner mer av statlige midler på prosjektet.

I praksis betyr det at landets største vegprosjekt starter opp igjen. Den første kontrakten kan lyses ut allerede i januar.

– Dette har vi ventet på, og dagen i dag er en ny milepæl for oss som jobber på prosjektet, sier prosjektleder Tor Geir Espedal til Statens vegvesen.

Første kontrakt er klar til utlysning. Den omfatter veg og tunnel opp til Kvitsøy. Her skal det bygges to kilometer veg og 3.5 kilometer tunnel.

– Planen er å lyse ut tre kontrakter i 2021 og de to siste i 2022, sier en glad prosjektleder.

– Dette er en festdag! Det er fantastisk at den blågrønne regjeringen i dag dobler bidraget til Rogfast, uttaler Kjartan Alexander Lunde, leder av Rogaland Venstre, overfor Bygdebladet.

Han mener næringslivet trenger å få på plass Rogfast, og at det vil bidra til å binde regionen sammen.