Øyvind Ellingsen og Tor Geir Espedal i Statens vegvesen sier at det ikke er grunn til uro.

– Dette kjenner jeg godt til fra Eiganestunnelen, sier Øyvind Ellingsen i kommunikasjonsstaben i Statens vegvesen, Region vest. Under sprengning i Eiganestunnelen buldret og braket det også veldig mye. For eksempelvis viser han til at det ble sprengt en og en halv meter under Byhaugtunnelen.

 

– I Mekjarvik har vi god avstand til nærmeste bolig, og det er ikke farlig selv om en merker at det blir sprengt, sier Tor Geir Espedal, prosjektleder for Rogfast-prosjektet. Nå jobbes det med transporttunnelen, som går mellom hovedtunnelen til Rogfast og utfyllingsområdet i Mekjarvik, der Statens vegvesen har et stort riggområde.

Demper frykt

Transporttunnelen går 770 meter inn i fjellet fra sjøkanten i Mekjarvik, og fredag i forrige uke var de kommet 500 meter. Arbeidet med denne tunnelen startet med første salve i slutten av mai. Espedal er godt fornøyd med arbeidet som folkene fra entreprenørfirmaet Betonmast Hæhre gjør.

Ellingsen og Espedal sier at bygninger i en omkrets på 100 meter, i hver retning, blir besiktiget når det skal sprenges.

– Så prøver vi å dempe redselen som oppstår nå siden noen opplever det mer skremmende enn det er, sier de.

Tar forholdsregler

Normalt blir det fyrt av 1000 kg dynamitt i hver salve. Framdriften for det er fem meter lenger. Ved behov går entreprenøren ned i mengde sprengstoff, altså at dette blir tilpasset. Statens vegvesen har sendt ut invitasjon om å melde seg på for å få varsel på sms før det skal sprenges.

 

– Har dere møtt på noe uventet underveis?

– Nei, det har gått veldig greit. Vi tok forholdsregler da vi passerte over Byfjordtunnelen, som ble stengt i et kvarter om gangen da det ble sprengt der, svarer Tor Geir Espedal.

I den store byggherre-riggen til vegvesenet i Mekjarvik er det nå 16 personer, direkte tilsatt i Rogfast-prosjektet. Seks av dem jobber på Arsvågen. Inntil videre venter de med å bygge opp antall personer siden det er foreløpig er en stopp i Kvitsøy-kontrakten. Det siste gjelder rett og slett at en avventer et klarsignal fra Vegdirektoratet.

 

Kontrollerer

– Hvilke fagfolk er i prosjektet?

– Kontrollingeniører i tre lag her og i Arsvågen, som følger entreprenørene, byggeleder og assistent, som er ingeniører, og har hovedansvar for oppfølging av kontrakten med Betonmast Hæhre, sier Espedal, som altså selv er prosjektleder. I tillegg er det to miljøkoordinatorer, én rådgiver på helse-, miljø- og sikkerhet, én på prosjektøkonomi og én person på byggherrestøtte.

– Folk fra Fylkesmannen i Rogaland var her på en uanmeldt kontroll før sommerferien, kontroll av miljøløsninger, brann og så videre, sier Tor Geir Espedal og Øyvind Ellingsen. De er glad for at vegvesenet besto den testen, som viste at de så langt har fulgt de krav som er gitt.