På 40 år har denne klubben aldri hatt et kvinnelig medlem – det vil Elin hjelpe dem å endre

Foredragsholder Elin Hetland Mong besøkte Randaberg Rotary, for å hjelpe den mannsdominerte klubben med rekrutteringen av unge, og gjerne kvinnelige, medlemmer.