Randaberg kommune informerer om at det har blitt kjørt ut ny beholder til hageavfall. Fra juni blir hageavfallet samlet i egen bil, og kjørt direkte til kompostering.

Det vi si at innbyggerne i Randaberg kommune likevel beholder den brune beholderen de har i dag, og kaster matavfall i denne. Beholderen for hageavfall kommer i tillegg.

Det presiseres at ny beholder ikke medfører økning av renovasjonsgebyret.

3.000 rulles ut

Før ordningen starter i juni, blir det kjørt ut 3.000 beholdere til de fleste eierne av eneboliger i landsbyen.

– Husstander som har hjemmekompostering er unntatt ordningen med hageavfall. Dersom de vil ha egen beholder, må de ta kontakt, enten i melding eller gjennom appen "Min renovasjon", forteller Idar Kolnes Goa, leder Teknisk drift i Randaberg kommune.

Randaberg kommune informerer på sin nettside om at i sameiene legges det opp til felles beholder for hageavfallet.

– I sameiene er det ikke nødvendig at hver leilighet får egen beholder for hageavfall, selv om de i dag gjerne har egne beholdere for matavfall, papir og restavfall, sier Jone Mæland Sande, driftsleder for Renovasjonen, som legger til at det kun er på noen steder med nedgravde kontainere at det blir byttet kontainer fra restavfall til hageavfall.

– Vi bytter på de stedene der det er flere stasjoner nær hverandre, og der det er tilknyttet eneboliger. Sameier med gartnertjenester får ikke kontainer for hageavfall, sier Jone Mæland Sande.

Beholder for det som vokser og gror

I den nye beholderen skal man kunne kaste det meste av det som vokser og gror i hagen. I grove trekk dreier det seg om gress, løv, hageplanter, greiner, kvister, små stammer og lignende. Nedfallsfrukt kastes i den brune beholderen.

– Stein, jord, oppsop, grus og andre masser skal som før ikke i noen av beholderne, men leveres på IVAR sine gjenvinningsstasjoner, eller spres på din egen eiendom, sier Idar Kolnes Goa.

– Vi ønsker at lange greiner blir klippet, slik at de passer i beholderen med lokket nede. Dette gjør det lettere å tømme beholderen. Dersom greiner kappes slik at de kan ligge flatt, er det rom for mer avfall i beholderen.

Kommunen oppfordrer folk om ikke å fylle for tungt i beholderen. Det er maksvekt på 40 kilo for små beholdere, 60 for store.

– Husk at det fortsatt er mulig å levere hageavfall på kommunens lager, på de dagene som er lagt inn i tømmekalenderen. Men vær obs på at vi fra 1. juli ikke lenger tømmer brune beholdere som inneholder hageavfall, avslutter driftsleder Jone Mæland Sande.