– Urimelig at nedlegging knyttes til kommunesammenslåing

– Det faller på sin egen urimelighet å knytte nedlegging av Ryfylke lensmannskontor til kommunesammenslåing, sier Jostein Eiane, varaordfører i Rennesøy kommune.