Så mange kontroller har politiet utført i Høyebakken – har resultert i flere hundre bøter

Det er nok ikke uten grunn av politiet stadig finner veien tilbake til Høyebakken.