Saman om viktige tiltak

Av

I desse dagar er det mange store offentlege organisasjonar som jobbar med tverrpolitiske tiltak for å møte krisa som vi står midt i.