36 busser i timen

Av

At traséen kan få oppimot 18 avganger per time per vei er det heller ingen som har snakket høyt om ...