Ber fylkeskommunen overta ansvaret

Av

Rennesøy kommune mener det er svært gode grunner for at den nye veien over Skorpefjell (Askje) bør bli fylkeskommunal.