– Det må være mer mening med å splitte et landsbruksområde

Av

Slik Statens vegvesen har presentert planer så langt for Transportkorridor Vest er det lite samfunnsnytte av å bygge veien i det hele tatt, mener kommuneplanutvalget i Randaberg.