Grøn landsby blir grått vegkryss

Av

Me må skrote bilen som øvste premissgjevar for samfunnsutvikling.