Innebærer en kursendring

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Næringsforeningen i Stavangerregionen uttrykker tilfredshet med transportetatene Avinor, Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen sitt forslag til ny nasjonal transportplan (NTP).