Lovfester rett til sitteplass

Av

Regjeringen pålegger fylkeskommuner og kommuner å sørge for at skoleelever får sitteplass med setebelte ved skoleskyss i buss.