Mer kontroll i Rennfast

Av

Til vinteren skal det i nordgående løp i Byfjordtunnelen innføres gjennomsnittsmåling istedet for punktmåling.