Prioriterer Eiganestunnelen

Av

Eiganestunnelsen bør bygegs for statlige midler, mener transportetatene Jernbaneverket, Avinor, Statens vegvesen og Kystdirektoratet, som i dag legger fram sine prioriteringer til ny nasjonal transportplan.