– Sats på vei og kollektiv

Av

Rogfast og fire felt hele veien på E 39 mellom Stavanger og Kristiansand.