Setter opp fartsgrensa

Av

Den nye maksfarten til sjøs er åtte knop dersom du er nærmere enn 200 meter fra land.