Nytt veisystem for nullvekst i biltrafikk

Av

Transportkorridor Vest skal bygge opp under regionalt mål om nullvekst i biltrafikken. I dag behandler politikerne i både Randaberg og Stavanger første planutkast, og så blir det lagt ut til offentlig høring.