Veikrangel på Askje

Av

I Rennesøy kommune mener de det er naturlig at ansvaret for den nye hovedveien gjennom det nye boligfeltet Skorpefjell på Askje overtas av Rogaland fylkeskommune.