– Vi blir forbigått

Av

Slik oppfatter varaordfører Roy Steffensen og befolkningen det på Kvitsøy når fylkesrådmannen ikke har satt av penger til å øke antall ferjeavganger til øyriket fra åtte til 13 daglige fra mai neste år.