– Vi satser mye på jernbane, å redusere vedlikeholdsetterslep og en egen motorveiplan

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Å bygge Norge for fremtiden er kanskje det viktigste vi politikere gjør. Hvert fjerde år behandler Stortinget en nasjonal transportplan (NTP) som viser hvordan vi ser for oss at de store investeringene innenfor samferdsel skal brukes de kommende årene.