Vil ikke ha hvileplass

Av

Kommunestyret i Randaberg ber Statens vegvesen finne alternativ plassering enn i Randaberg for en hvileplass for tungtransportsjåfører på E 39.