Skal vurdere kommunens sårbarhet

Flertallspartiene, Ap, Sp, SV, MDG, Rødt og FNB, i Stavanger vil neste år vurdere om kommunen er blitt mer sårbar som følge av kommunesammenslåingen.

DEL

– Fra årsskiftet får Stavanger ny geografi og nye saksfelt. Dette medfører endringer i risiko- og sårbarhetsbildet, skriver samarbeidspartiene i budsjettdokumentet sitt for 2020–2023.

De mener det er behov for å se på ressurser til – og gjennomgå organiseringen av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap når den nye kommunen er etablert.

De ber kommunedirektøren legge fram en sak om dette i kommunalutvalget i løpet av 2020.

Artikkeltags