Det er laget en ny rapport for Hålandsvatnet. Denne inneholder forslag til hvordan avrenning av næringsstoffer fra landbruket kan reduseres.

Rapporten har fokus på å kartlegge de ulike landbruksproduksjonene som skjer nær Hålandsvatnet for å skaffe mer fakta om hvilke tiltak som er best å gjennomføre for å bli kvitt nærings- og partikkelavrenning.

Tirsdag denne uka inviterte Fylkesmannen i Rogaland til møte med grunneiere, bønder, som driver aktivt landbruk nær Hålandsvatnet. Denne kvelden fikk grunneierne presentert den ferske rapporten, som kommunene Stavanger og Randaberg har laget i samarbeid siden 2018.

«Hålandsvatneter blant de mest næringsrike innsjøene på Jæren og de siste årene har den vært preget av oppblomstring av toksinproduserende blågrønnalger», står det i rapportens sammendrag.

I rapporten, som grunneierne fikk kunnskap om denne uka, er det foreslått 43 tiltak for å redusere avrenning til denne innsjøen mellom Randaberg og Stavanger. Men tiltak er frivillige å gjennomføre, og derfor er det viktig å gå varsomt fram.

«Vi skal ikke lete etter syndebukker», påpeker Randabergs ordfører Jarle Bø. Han maner til godt samarbeid mellom myndigheter og grunneiere for å rydde opp i avrenning til Hålandsvatnet som har pågått i et par hundre år.

Derfor er det bra at det finnes gode ordninger der grunneiere kan få økonomisk støtte til å gjennomføre fornuftige tiltak samtidig som de driver og kan leve av jorda slik det er blitt gjort i flere hundre år.

Hålandsvatnet vil nok på et tidspunkt kunne bli friskmeldt, men det vil ta tid, som vi alle bør erkjenne. Oppmerksomheten saken har nå er en god start for å oppnå det alle er opptatt av, rene og friske vassdrag.