Sara (30) flyttet fra Randaberg til Oslo og har tatt master i Skolerettet utdanningsvitenskap, jobbet seks år i Osloskolen, skrevet lærebok, kjøpt hus, fått barn og giftet seg - og planlegger ikke å flytte hjem med det første: - Akkurat nå bygger vi for å bo i Oslo. Vi renoverer et gammelt hus fra 1939 med to av våre gode venner.

Bygdebladet har kontaktet folk som har flyttet fra Randaberg for å høre om livet deres, hva de gjør og om de noen gang kan tenke seg å flytte tilbake. Og ikke minst høre hvem de vil fremsnakke og hilse til.