Av 21 kontrollerte kjøretøyer fikk 13 sjåfører forbud mot å kjøre videre. Fire tunge kjøretøy fikk bruksforbud for manglende sikring av last, seks hadde feil merking, 2 fikk skriftlig mangel for tekniske feil, ett ble nektet å kjøre videre på grunn av feil ved dimensjoner og ett kjøretøy fikk bruksforbud for overlast.

Ett gebyr for overlast ble gitt, og det var en bot på 2900 kroner.