Klokken 20:15 meldes det at Byfjordtunnelen er blitt stengt på grunn av en semitrailer med havari.

Ti minutter senere, klokken 20:26, melder Vegtrafikksentralen at tunnelen er åpnet igjen for fri ferdsel. En del av tunnelen er nedsatt til 50 kilometer i timen grunnet havariet. Sentralen har vært i kontakt med føreren, som regner med å komme seg videre om kort tid med selvhjelp.