Trafo i «lekeskogen»: Naboer får delta i en ny klagerunde

Naboer i Randaberg sentrum har klagerett på vedtaket fra 19. september om å gi Lyse Elnett dispensasjon til å flytte nettstasjonen i forbindelse med utbygging av Sentrumsparken i Randaberg sentrum, forteller Per Øyvind Wisløff i Randaberg kommune.