Fylkesmannen reagerte på plassering av ny trafostasjon

«Det kan se ut som om nettstasjonen skal plasseres midt inne i parken. Drersom dette stemmer, vil vi fraråde dette», skrev Fylkesmannen i Rogaland til Randaberg kommune 20. juni.