– Ønsker ikke en svær sementkloss som nærmeste nabo

Det er kraftige reaksjoner på at Randaberg kommune tillater Lyse Elnett å etablere en ny nettstasjon i et grøntområdet midt i et etablert boligfelt.