Utbygger: - Vi kan ikke overprøve Lyse sine vurderinger

Det er Base Bolig som er utbygger av Sentrumsparken i Randaberg sentrum. Odd Are Njå i selskapet sier at en forholder seg til krav som Lyse Elnett stiller om plassering av en ny nettstasjon i området.