Et nytt bofellesskap med åtte leiligheter og personalbase og fellesrom for unge personer med utviklingshemming på Randaberg skulle vært påbegynt i 2020. Dette har vært planlagt lenge på det som heter Bersageltun-tomta ved siden av kommunehuset i sentrum. Over to år var det satt av 22 millioner kroner til å finansiere dette nybygget.

Da kommunestyret i Randaberg i desember 2019 vedtok budsjett og økonomiplan 2020-2023, ble det bestemt å skyve start for bygging av dette bofellesskapet ett år fram i tid til 2021.

I desember 2019 bestilte kommunestyret en utredning fra rådmannen om å vurdere en bedre og mer effektiv bruk av de bygningene kommunen allerede har. Da politikerne fikk saken til behandling første gang i juni i år, var det blant annet med en anbefaling om å droppe de nevnte boligene på Bersageltun.

– En hjertesak for oss er at kommunen stiller til rådighet en sentral tomt til et foreldreinitiert borettslag/sameie for unge utviklingshemmede, sa Kristine Enger (Ap) under budsjettdebatten i kommunestyret 11. desember. Hun er glad for at de andre partiene også ble med.

– Det var avgjørende for Ap å få dette med, egentlig et krav fra oss for å være med andre partier på et felles budsjett, presiserer Enger overfor Bygdebladet nå.

Om dette står det i budsjettvedtaket at kommunen skal stille en godt egnet og sentral tomt til disposisjon for å etablere et foreldreinitiert borettslag/sameie for utviklingshemmede.

– Hvilke tomter er aktuelle?

– Bersageltun har vært aktuell lenge og er fortsatt det, i tillegg til skoletomta i sentrum. I budsjettprosessen ble det nevnt flere tomter som kan være aktuelle. Vi har bedt rådmannen legge fram en sak om dette i første kvartal neste år, så jeg er spent på hva som kommer på dette innen utgangen av mars 2021, sier Kristine Enger.

I kommunestyret 11. desember var det ikke vanskelig å skjønne at samtlige partier ønsker å være med på å finne en god tomt, slik at unge med utviklingshemming kan få seg sin egen bolig. Nå venter de alle spent på hva rådmannen legger fram innen de tre første månedene i 2021.