Skal prøve ut påskeåpent dagsenter i påsken 2021: Vil bruke tid til å kartlegge hvor stort behovet er

Flertallet i Utvalg for helse og velferd vil bruke tid til å kartlegge behovet for påskeåpent dagsenter ved sykehjem. Venstre er skuffet fordi prøveordning ved ett dagsenter ikke kan starte allerede i 2020.