Skoler på Rennesøy og Randaberg bryter statlig lærernorm – for få lærere per elev: – Dette vurderer vi egentlig best lokalt

Seks kommuner i Norge oppfyller ikke lærernormen i skolen, blant dem Mosterøy skole (Rennesøy) og Harestad skole (Randaberg). Kunnskapsdepartementet har gitt ny frist for å oppfylle normen.