Jobber med å oppfylle lærernormen

Det er nødvendig å ansette flere lærere siden Harestad skole og Grødem skole ikke oppfyller lærernormen på barnetrinnet og ungdomstrinnet, innrømmer Oppvekst i Randaberg kommune.