Nytt samarbeid mellom Randaberg og Kvitsøy

Nytt samarbeid: Kvitsøy kommune har inngått samarbeid med Randaberg kommune om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Nytt samarbeid: Kvitsøy kommune har inngått samarbeid med Randaberg kommune om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Foto:

Kommunene Randaberg og Kvitsøy er i ferd med å inngå en avtale om samarbeid innenfor pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Randaberg skal være vertskommune.

DEL

Poenget med avtalen er å sikre at også Kvitsøy kommune skal ha en god PP-tjeneste som fungerer etter gjeldende regler. For øvrig samarbeider Kvitsøy med Randaberg om dette allerede, men fordi Rennesøy trer ut av den på grunn av kommunesammenslåingen med Finnøy og Stavanger, må avtalen endres.

Den nye avtalen skal gjelde fra og med 1. januar 2020.

PP-tjenesten skal ha to kontordager på Kvitsøy skole og en dag i Kvitsøy barnehage hver måned. Unntaket er ved lovlig ferie eller fravær, og både skolen og barnehagen kan avlyse avtalene dersom det ikke er behov.

På Kvitsøy skal PPT blant annet kunne ha møte mellom foreldre og barnehage eller skole, veilede barnehagen og skolens personale, avholde kurs og presentasjoner, hjelpe med organisasjonsutvikling, avholde tverrfaglige møter og ressursteam-møter på skolen.

Samarbeidsavtalen er beregnet til å koste Kvitsøy kommune nær 423.000 kroner for skoleåret.

Avtalen skal vedtas av kommunestyrene i både Randaberg og Kvitsøy innen årsskiftet.

Artikkeltags