Barnebarnet til Anne Marie bor 850 meter fra Goa skole – fikk innkalling til Harestad skole

Skolesjefen beklager, men gjør det klart at det skal være enkelt å få ordnet opp i.