Er det mulig å gi alle elever en forståelse av å være like verdifulle?

Av