Harestad skole sliter på barnetrinnet

Harestad skole i Randaberg mangler 1,5 årsverk på å ha nok lærere på 1. til 4. trinn.