Denne skolen har kommunens laveste fraværsprosent: – Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag

Over tid er det skapt en god kultur som gjør at elever og ansatte trives godt sammen på Rennesøy skule. Det gir seg utslag i et ekstemt lavt sykefravær.