Kommentar til skolesjef Johan Vatne og til helsesykepleier Helene Knivsberg: Det er langt mellom teori og praksis ved Mosterøy skole

Av