Rapport om skolemiljø: Representantene i kommunestyret opptrådte som de skulle

Av

Det var underlig a lese Bygdebladet etter siste kommunestyre i Rennesøy. Når en i lederen beskylder kontrollutvalget og kommunestyret for å fraskrive seg ansvar, savner jeg holdbart grunnlag.