Rause voksne forebygger mobbing

Av

Voksne på alle arenaer er viktige for å forebygge og redusere mobbing. Skolen er viktig, men kan ikke løse mobbeproblematikken alene.