Rennesøy kommune svikter spesielt sårbare elever

Vikevåg skule og Mosterøy skole er for dårlige til å følge opp spesielt sårbare elever som blir mobbet eller krenket, avdekker en fersk rapport fra Rogaland Revisjon IKS.